සියලු ප්රවර්ග
EN

ඇලුමිනියම් පැණි වද හර නිෂ්පාදන රේඛාව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>පැණි වද උපකරණ>ඇලුමිනියම් පැණි වද හර නිෂ්පාදන රේඛාව

  • https://www.beecorehoneycomb.com/upload/product/1593581449604066.jpg
  • https://www.beecorehoneycomb.com/upload/product/1593581453277599.jpg
  • https://www.beecorehoneycomb.com/upload/product/1593581457343418.jpg

ඉහළ මට්ටමේ ස්වයංක්‍රීය මැලියම් යන්ත්‍රය (BHM-GP-AH600)


නිෂ්පාදනය විස්තරය

Main features of the gluing machine (Description)

● The equipment is made of high-quality steel and proceed by the processing center. The continuous stability of the equipment is better than similar products, and the equipment can reach the leading level in the international industry.

● Continuous and stable production can be achieved in the production process, with almost zero downtime, simple operation, one-key operation, cutting precision up to + 0.2mm, high-speed operation.

● The electric component adopts the international first-class brand, its guarantee the equipment movement is more. The electric component adopts the international first-class brand, its guarantee the equipment movement is more.

● Electric feeding device is adopted for feeding, which is efficient, safe, convenient and faster.

● The heating system adopts hot oil type and circulating air tunnel furnace drying system, which is safer, pollution-free, has a long service life and more uniform dying.

● Over 3mm side length can achieve automatic overlapping, reduce labor and save costs.

● The automatic glue supply and automatic glue regulating system is realized to reduce the number of manual glue addition, avoid solvent volatilization and prevent the instability of the product due to the large difference in viscosity of the adhesive.


ක්‍රියාකාරී සංදර්ශනය


පිරිවිතර
විස්තර ඒකකය BHM-GP-AH600
වර්ගය
ස්වයංක්රීය
Foil speed during gluing m / min 30
Oven temperature oC Room tem-180
Max glue roll width mm 600 / 914
Rubber roll width mm 600 / 914
Gluing printing roll circumference mm 480
Cutting precision (sheets length) mm 2 ±
දිග mm 300 - infinite
පළල mm 600 / 914
Foil thickness range mm 0.035-0.2
Cell size mm 3.2
බලය kw 30
මානය mm/kg 9000 * 1500 * 2500 / 7000
වෝල්ටියතාවය V / Hz
380 / 50

පරීක්ෂණයක්